متات؛ رویش دوباره زندگی در بافت قديم

اطلاع رسانی و آموزش

مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي (متات)، اطلاع‌رساني و آموزش در زمينه احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي را به عنوان يكي از رسالت‌هاي خود قلمداد كرده و بخشي از فعاليت‌هاي خود را در اين حوزه متمركز كرده است. در اين ارتباط، اهم خدمات مركز در حوزه اطلاع‌رساني و آموزش، عبارتند از: 

•تدارك بانك اطلاعات، اسناد، قوانين و آمار
•اطلاع‌رساني
•راه‌اندازي پايگاه خبري (متات‌نيوز)
•تهيه بسته‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي
• برگزاري دوره‌هاي آموزشي
• برگزاري همايش‌ها