متات؛ رویش دوباره زندگی در بافت قديم

كارگزاري

اهم خدمات قابل ارائه در بخش كارگزاري مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي (متات)، عبارتند از: 

• امور حقوقي و تنظيم قراردادها 
• امور مشاركت و سرمايه‌گذاري
• اخذ مصوبه ثبت بنا
• اخذ پروانه و تغيير كاربري
• اخذ موافقت اصولي
• بازاريابي، فروش و تبليغات
• ارزش‌گذاري اماكن
• ارزيابي صلاحيت فني و حرفه‌اي
• ارزيابي اصالت بنا
• اعطاي گواهينامه‌هاي تخصصي