متات؛ رویش دوباره زندگی در بافت قديم

دانشگاه هنر اصفهان برگزار مي‌كند.سخنراني اقتصاد احياي اماكن تاريخي

به مناسبت هفته پژوهش

دانشگاه هنر اصفهان برگزار مي‌كند
سخنراني اقتصاد احياي اماكن تاريخي
متات‌نيوز- سخنراني اقتصاد احياي اماكن تاريخي در دانشگاه هنر اصفهان برگزار مي‌شود.
به گزارش پايگاه خبري اماكن تاريخي (متات‌نيوز) دانشگاه هنر اصفهان به مناسبت هفته پژوهش، سخنراني «اقتصاد احياي اماكن تاريخي» را براي علاقمندان اين حوزه تدارك ديده‌ است.
علي‌اصغر بدري، مدير عامل «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» و رييس «مركز تخصصي احياي اماكن تاريخي (متات)» در اين سخنراني به ارائه ديدگاه‌هاي خود خواهد پرداخت.
اين سخنراني در تاريخ چهارشنبه 94/9/25 ساعت 8 الي 10 صبح در محل دانشكده كار‌آفريني دانشگاه هنر اصفهان به آدرس خيابان حكيم نظامي، كوچه كليساي وانك، عمارت خاجيكيان برگزار مي‌گردد و محدوديتي براي حضور علاقه مندان در نظر نگرفته است.