متات؛ رویش دوباره زندگی در بافت قديم

اطلاعيه كمپين استقرار مشاوران در بافت تاريخي

اطلاعيه كمپين استقرار مشاوران در بافت تاريخي
بدين وسيله از همكاراني كه تمايل به شركت در كمپين «اعلام آمادگي شركت‌هاي مهندسين مشاور، موسسات مطالعاتي و دفاتر مهندسي براي استقرار دفاتر كار در بافت تاريخي تهران» دارند، دعوت مي‌شود فرم پيوست را دانلود، تكميل و تصوير آنرا حد اكثر تا تاريخ 1394/9/05 به ايميل info@matat.ir و يا از طريق نمابر به «مركز تخصصي احياء اماكن تاريخي (متات)» به شماره 22883952-021 ارسال فرمايند. همچنين تقاضا مي‌شود فايل مربوطه در اختيار ساير شركت‌هاي مهندسين مشاور، موسسات مطالعاتي و دفاتر مهندسي همكار نيز قرار گيرد.

علي اصغر بدري
رييس مركز تخصصي احياء اماكن تاريخي